Bài viết 62
Lượt xem 27805


 • #52

  #TREASURE ‘사랑해 (I LOVE YOU)’ TITLE MEMBER POSTER <CHOI HYUN SUK>


  2nd SINGLE ALBUM ‘THE FIRST STEP : CHAPTER TWO’

  ✅2020.09.18 6PM


  #트레저 #사랑해 #ILOVEYOU #TITLE_MEMBER_POSTER #최현석 #CHOIHYUNSUK #2ndSINGLEALBUM #THEFIRSTSTEP_CHAPTERTWO #20200918_6PM #YG
  - - - Chữ ký - - -
  “Từ hạnh phúc quá mơ hồ, nên tôi hi vọng bạn hãy cảm nhận rằng: mỗi ngày sống đều thật đáng giá.”

 • #53

  #TREASURE ‘사랑해 (I LOVE YOU)’ TITLE MEMBER POSTER <BANG YE DAM>


  2nd SINGLE ALBUM ‘THE FIRST STEP : CHAPTER TWO’

  ✅2020.09.18 6PM


  #트레저 #사랑해 #ILOVEYOU #TITLE_MEMBER_POSTER #방예담 #BANGYEDAM #2ndSINGLEALBUM #THEFIRSTSTEP_CHAPTERTWO #20200918_6PM #YG  - - - Chữ ký - - -
  “Từ hạnh phúc quá mơ hồ, nên tôi hi vọng bạn hãy cảm nhận rằng: mỗi ngày sống đều thật đáng giá.”

 • #54

  #TREASURE ‘사랑해 (I LOVE YOU)’ TITLE MEMBER POSTER <MASHIHO>


  2nd SINGLE ALBUM ‘THE FIRST STEP : CHAPTER TWO’

  ✅2020.09.18 6PM


  #트레저 #사랑해 #ILOVEYOU #TITLE_MEMBER_POSTER #마시호 #MASHIHO #2ndSINGLEALBUM #THEFIRSTSTEP_CHAPTERTWO #20200918_6PM #YG  - - - Chữ ký - - -
  “Từ hạnh phúc quá mơ hồ, nên tôi hi vọng bạn hãy cảm nhận rằng: mỗi ngày sống đều thật đáng giá.”

 • #55

  #TREASURE ‘사랑해 (I LOVE YOU)’ TITLE MEMBER POSTER <YOSHI>


  2nd SINGLE ALBUM ‘THE FIRST STEP : CHAPTER TWO’

  ✅2020.09.18 6PM


  #트레저 #사랑해 #ILOVEYOU #TITLE_MEMBER_POSTER #요시 #YOSHI #2ndSINGLEALBUM #THEFIRSTSTEP_CHAPTERTWO #20200918_6PM #YG  - - - Chữ ký - - -
  “Từ hạnh phúc quá mơ hồ, nên tôi hi vọng bạn hãy cảm nhận rằng: mỗi ngày sống đều thật đáng giá.”

 • #56

  #TREASURE ‘사랑해 (I LOVE YOU)’ TITLE MEMBER POSTER <ASAHI>


  2nd SINGLE ALBUM ‘THE FIRST STEP : CHAPTER TWO’

  ✅2020.09.18 6PM


  #트레저 #사랑해 #ILOVEYOU #TITLE_MEMBER_POSTER #아사히 #ASAHI #2ndSINGLEALBUM #THEFIRSTSTEP_CHAPTERTWO #20200918_6PM #YG  - - - Chữ ký - - -
  “Từ hạnh phúc quá mơ hồ, nên tôi hi vọng bạn hãy cảm nhận rằng: mỗi ngày sống đều thật đáng giá.”

 • #57

  #TREASURE '사랑해 (I LOVE YOU)' M/V TEASER


  2nd SINGLE ALBUM ‘THE FIRST STEP : CHAPTER TWO’

  ✅2020.09.18 6PM


  🎬YouTube : https://t.co/5XyKzYQIh6

  📺NAVER TV : https://t.co/qAfo0YInaM


  #트레저 #2ndSINGLEALBUM #THEFIRSTSTEP_CHAPTERTWO #사랑해 #ILOVEYOU #MV_TEASER #20200918_6PM #YG  - - - Chữ ký - - -
  “Từ hạnh phúc quá mơ hồ, nên tôi hi vọng bạn hãy cảm nhận rằng: mỗi ngày sống đều thật đáng giá.”

 • #58

  TREASURE - I LOVE YOU (사랑해) M/V  - - - Chữ ký - - -
  “Từ hạnh phúc quá mơ hồ, nên tôi hi vọng bạn hãy cảm nhận rằng: mỗi ngày sống đều thật đáng giá.”

 • #59

  TREASURE - THE FIRST STEP: CHAPTER THREE CONCEPT VIDEO  - - - Chữ ký - - -
  “Từ hạnh phúc quá mơ hồ, nên tôi hi vọng bạn hãy cảm nhận rằng: mỗi ngày sống đều thật đáng giá.”

 • #60

  TREASURE - M/V MMM
  - - - Chữ ký - - -
  “Từ hạnh phúc quá mơ hồ, nên tôi hi vọng bạn hãy cảm nhận rằng: mỗi ngày sống đều thật đáng giá.”

 • #61

  TREASURE - ORANGE LIVE VIDEO

  BẢN TÌNH CA NGỌT NGÀO CỦA TREASURE  - - - Chữ ký - - -
  “Từ hạnh phúc quá mơ hồ, nên tôi hi vọng bạn hãy cảm nhận rằng: mỗi ngày sống đều thật đáng giá.”


Bài viết 62
Lượt xem 27805