Gần đây Cám ơn subteam rất nhiều ạ. Mong subteam sẽ thành công hơn...