Gần đây Mình rất thích cách diễn của Kim Hyang Gi và đài từ của Jung...