Gần đây My Liberation notes và SSK tài năng đã đưa tui tới đây. hôm...