Gần đây em mà biết tiếng Nhựt là em bay vào Mờ tim làm nhạc hì hì...