Gần đây Hóng KomFaek của 2 đứa quá à, năm sau mới phát hành lận...