Gần đây Phim có vẻ hấp dẫn vì cốt truyện mới mẻ. Cũng lâu...