Gần đây Wi Ha-joon là một diễn viên, người mẫu người Hàn Quốc. Anh...