Gần đây Cách dàn dựng bối cảnh chiến đấu cũng là điểm nhấn ở phim...