Gần đây @kkabpitz cảm ơn các bạn rất nhiều. Rất hay và ý nghĩa....