Gần đây Tập nào cũng xem engsub rồi nhưng vẫn ngóng trông vietsub...