Gần đây [2020] Minari - Khát vọng đổi đời | Steven Yeun, Yeri Han...